Bridge It!
"Verbinden & bouwen"

Enkele referenties ...

Voor onderstaande bedrijven en instellingen heeft Bridge-it! in het recente verleden diverse opdrachten uitgevoerd. Uit de korte omschrijving blijkt dat onze opdrachten zeer divers zijn. Alhoewel veel van onze opdrachten een IT stempel dragen, is dat slechts een onderdeel van onze diensten.

Organisatie ontwikkelingstraject met als doel de noodzakelijke veranderingen op te pakken en de slagvaardigheid en winstgevendheid te verbeteren.

Interim management opdracht samenwerking verbeteren van IT team door klant centraal te stellen en mensen te coachen. Verplaatsen en inrichten nieuwe IT hoofdlocatie in Cambridge en sluiten van oude locaties in Leiden en Berlijn.

Verbeteren van IT processen en definiëren en vastleggen van IT service catalogus voor GGZ Drenthe.

Verbeteren van de incident- en change- processen door mensen te betrekken in hun rollen en het opnieuw inrichten van het bestaande IT tool om de benodigde controle en rapportages te realiseren.

Managen van IT netwerk dienstverlening voor de NAM. Verbeteren van het infrastructuur configuratiebeheer en netwerk service contracten met externe partijen.