Bridge It!
"Verbinden & bouwen"

Onze diensten ...

Bridge-it! ondersteunt organisaties en leidinggevenden bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Het bedrijfseconomisch optimaal functioneren van uw bedrijf, is voor onze dienstverlening het uitgangspunt. Het optimaal laten functioneren van uw medewerkers de manier om dit doel te bereiken.
Hierbij werken we aan een oplossingsrichting voor de lange termijn.

Interim management


• Leiderschap in het bedrijf versterken.
• Resultaatgericht leidinggeven verbeteren.
• People management stimuleren.

Organisatie ontwikkeling


• Integrale aanpak beogen.
• Organisatieveranderingen inleiden en ontwikkelen.
• De koers aanscherpen en vormgeven.
• Draagvlak voor verandering creλren.
• Constructieve samenwerking bevorderen.
• Nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Service management


• Projectleiding uitvoeren.
• Contract management opstarten en onderhouden.
• Procesbeschrijvingen (ITIL) vastleggen.
• Tool implementatie verzorgen.